Hunde-relaterte bygninger

Arrow Down
Map

Services provided

Redning

Oppstalling

Medisinsk hjelp

Rehabilitering

Adopsjon

Totalt areal: 595 kvadratmeter (adopsjonsområde) + 1 404 kvadratmeter (oppstalling hunder) + 595 kvadratmeter (karantene) + 465 kvadratmeter (smittsomme sykdommer) + 386 kvadratmeter (øvrige shelter-hunder)

Kapasitet: min 180 – maks 410 hunder

Oversikt hundesone: skillevegger, størrelse, tilgjengelighet

Fargene blå, grønn og rød indikerer hvilke områder som er tilgjengelige for besøkende , frivillige og ansatte

Adopsjonsområde
(13 x oppstallingsbokser med glassvegg, hver på 1,95 x 2,35 kvadratmeter)
Kapasitet: 13 – 20 hunder

Øvrige hundeshelter
28 oppstallingsbokser x 6 kvadratmeter
Kapasitet: 25 -75 hunder

Hundeshelter
5 soner med følgende inndeling:
sone 1 med 15 oppstallingsbokser x 6 kvadratmeter,
sone 2 med 20 oppstallingsbokser x 6 kvadratmeter,
sone 3 – kennel-fri: 12 oppstallingsbokser x 9 kvadratmeter og 4 oppstallingsbokser x 6 kvadratmeter,
sone 4: 21 oppstallingsbokser x 6 kvadratmeter,
sone 5: 14 oppstallingsbokser x 6 kvadratmeter
Kapasitet: 86 – 240 hunder

Observasjoner:
Vi vurderer muligheten for å modifisere sone 4 og sone 5 slik at de blir kennel-frie soner.
Shelter-områdene brukes for rehabilitering og adopterbare hunder i tillegg til å gi for-alltid omsorg til seniorhunder og hunder med funksjonsnedsettelser.

Karanteneområde for nye hunder
Karantene, kennel-fri, 12 oppstallingsbokser x 10,4 kvadratmeter
12 utendørs løpegårder x 12 kvadratmeter
Karantenebokser 12 x 5 kvadratmeter; 6
12 utendørs løpegårder x 12 kvadratmeter
Karantenebokser 12 x 5 kvadratmeter
Utendørs løpegårder x 6 kvadratmeter
Utendørs løpegårder x 20 kvadratmeter

Isolasjonsområde / behandlingsområde
38 oppstallingsbokser x 5 kvadratmeter
Kapasitet: 38 hunder

De øvrige sonene:

Stelleområde for hunder
Innendørs treningsområde inkludert 2 x spesialområder for interaksjon med besøkende
Utendørsområder for adopsjon og karantenesoner
Inkludert en park for lufteturer og sosialisering og en vannpark for morsomme utendørsaktiviteter i sommerhalvåret
Andre områder: Kjøkken, vaskerom, behandlingsrom, lager