Vanlige Spørsmål

Her er svaret på noen vanlige spørsmål som vil hjelpe deg til å forstå tanken bak ROLDA sitt PawzUp senter:

Arrow Down
Map

Det finnes 2,5 hektar ved det store shelteret i tillegg til 4 ekstra hektar til venstre for shelteret og 2 hektar til høyre.

Det store shelteret vårt er ikke så tiltalende for besøkende eller potensielle adoptivfamilier, siden det kun er bygget med tanke på å ivareta våre pelskledde beboere. Shelteret er rustent, vedlikeholdskostnadene er enorme og hele stedet bærer sterkt preg av alder og konstant bruk. Stedet er langt forbi den tiden der små reparasjoner og oppgraderinger er tilstrekkelig.

Vår plan er å redusere antallet firbeinte beboere og å forbedre levekårene for de dyrene vi har ansvar for. Vi kan holde oss til samme årlige budsjett om vi omorganiserer tomten vår slik at vi vil kunne ta hånd om en større variasjon av dyr slik som katter, hester, esler og små gårdsdyr. Dette betyr at vi vil kutte ned noe på fasilitetene laget spesielt for hunder. Ved å kunne hjelpe flere forskjellige typer dyr håper vi også å bli mer attraktive for besøkende, frivillige og støttespillere.

Det store shelteret er ikke ideelt og representerer ikke ROLDA sine verdier.Det ble bygget som en nødløsning for å redde livet til hundrevis av hunder som holdt til på tomten til et stålverk i Galati. Tross alt lyktes vi med dette, og shelteret har vært et sted som har gitt håp og reddet liv i over ni år. Men nå ønsker vi å ta et steg i riktig retning og å investere i noe som vil bety en positiv forandring for nye generasjoner av dyr.

I tillegg til donasjoner og testamentariske gaver, vil vi tilby sponsormuligheter til firmaer så de kan være med å finansiere våre sosiale programmer/terapi-tilbud/sosiale aktiviteter som involverer nærmiljøet. Vi vil også gi firmaer og privatpersoner mulighet til å navngi kenneler/oppstallingsplasser eller hele avdelinger som et insentiv til å sponse prosjektet vårt.

ROLDA opererer i ett av de fattigste områdene av Romania, hvor en familie på 4 (eller flere) lever på en inntekt som tilsvarer ca 1 590 kr i måneden. Kjæledyr (Katter og hunder), arbeidsdyr (hester og esler) og rundt 200 000 gatehunder lever i konstant fare for å sulte, bli rammet av sykdom, dø eller bli forlatt. De lokale små veterinærklinikkene kan ikke håndtere den enorme mengden med dyr som trenger hjelp, og større dyr risikerer store lidelser og død fordi det ikke finnes noen klinikker tilpasset deres behov. Vi ønsker å fylle dette tomrommet og å ta tak i disse problemene for dyras skyld!

Mishandlede, forsømte og forlatte dyr som hunder, katter, større gårdsdyr (hester og esler) og små gårdsdyr (geiter, høns og kaniner). Romania har omlag 2,5 millioner hjemløse dyr, og 2 millioner eldre mennesker som bor alene og lider under fattigdom, forsømmelse og depresjon.

Galați-Brăila området i den sørøstre delen av Romania har den største folketettheten nest etter hovedstaden, men er også ett av de fattigste områdene i landet. PawzUp-senteret vil måtte dekke et stort område – på størrelse med halve Sveits – fordi det ikke finnes noen moderne fasiliteter for dyr i nød i de omkringliggende fylkene Vrancea, Buzău, Bacău og Neamț. Dette betyr i praksis at hele sørøst-Romania og en del av de nordlige områdene vil være avhengig av at vårt senter involverer seg og gjør noe med den store mengden hjemløse dyr.